over BC&S

Bureau Cultuur & School? 

 

Bureau Cultuur & School is een samenwerking tussen Muziekschool Oost-Gelderland en de Gruitpoort. Sinds 2005 ontwikkelen wij het culturele aanbod voor scholen in de wijde regio. Onze projecten voldoen aan alle verwachtingen die je van hedendaagse kunsteducatie mag hebben.

 

1. Wij werken volgens de procesgerichte didactiek, geven aandacht aan de culturele competenties en maken gebruik van de SLO leerlijnen.

2. We zoeken aansluiting bij herkenbare thema's in het onderwijs zodat kunsteducatie nooit 'geïsoleerd' is. 

3. Wij sluiten aan bij wat er in een school leeft en wat wensen en behoeftes zijn: ieder project is maatwerk.

4. Wij werken met inspirerende, professionele kunstdocenten die naast doceren ook eigen werk (blijven creëren).

5. Onze projecten worden uitstekend georganiseerd. Persoonlijk contact en heldere communicatie staan voorop. 

 

CO-creatie

MEER VAN MINDER

 

In het advies van Platform Onderwijs 2032 wordt benadrukt dat kinderen niet leren door over van alles een beetje te leren, maar meer leren van minder. Een vluchtige kennismaking met veel onderwerpen is voor iedereen te veel en tegelijkertijd te weinig. Leerlingen leren beter wanneer dieper op onderwerpen wordt ingegaan en ze de mogelijkheid krijgen om nieuwe kennis te verbinden aan al opgedane kennis en de ideeën uit te breiden en te duiden.

 

Maar... hoe doe je dat, dieper en anders op onderwerpen ingaan? 

 

Het antwoord is simpel:

 

Zet de kracht van kunst- en cultuureducatie in, want kunst & cultuur + educatie = leren door, over en met kunst.

 

Daar draagt Bureau Cultuur & School aan bij! Hoe? Er zijn twee mogelijkheden: 

 

KANT & KLAAR
De onderwerpen uit het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' (SLO, Tule), hebben vaak al een vaste plek binnen het onderwijs. Daar sluiten we bij aan: onze kunstdocenten kunnen deze onderwerpen op een verassende, aanvullende manier vormgeven in inspirerende projecten. Zo maken onze kunstdocenten de leeromgeving direct rijker: kinderen mogen leren door te ontdekken, te spelen, te onderzoeken, te creëren en te reflecteren.

 

CO-CREATIE
Liever zelf een projet ontwikkelen? Bureau Cultuur & School selecteerde een bont gezelschap van kunstenaars die graag de uitdagingvan een co-creatie aangaan: co-creatie is een vorm van samenwerking tussen kunstenaars en kinderen waarbij dialoog, enthousiasme, daadkracht en zowel proces als resultaat voorop staan. De kunstenaars stellen zich graag in een vlog aan je voor op deze website. 

Kant en klaar aanbod

Alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd!

Omdat veel scholen tegenwoordig werken in thema's hebben we het workshop- en projectenaanbod onderverdeeld in vier domeinen uit het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' (SLO, Tule)

Dit levert prachtige onderwerpen op die kunstdocenten uitdagen om er een ander licht op te werpen.


DANS - MUZIEK - THEATER - BEELDEND - MEDIACREATIVITEIT - LITERATUUR - CULTUUR

En natuurlijk ook multidisciplinair!

recente activiteiten
initiatief van