Nieuw! 
Wil je een project over een specifiek onderwerp ontwikkelen?  Vindt er iets bijzonders plaats op SCHOOL? Speelt er een vraag waarop geen logisch antwoord lijkt te zijn?
 
 
KIES VOOR CO-CREATIE!
 
Co-creatie is een vorm van samenwerking die begint met een vraag, een probleem of een plan. Deze krijgt gestalte in een co-creatie tussen de kunstdocent en de school waarbij dialoog, enthousiasme, daadkracht en zowel proces als resultaat voorop staan.
 
BEen school wil het plein anders inrichten zodat kinderen meer gaan spelen en minder gaan “hangen”.

Of: een school wil voor de afscheidsmusical van groep 8 stiekem al heel lang afscheid nemen van musicals uit een boekje en kinderen meer zelf laten verzinnen.

Of: een school heeft een prachtige missie, zoiets als: “ieder kind een uniek talent”, maar die leeft eigenlijk alleen op papier.

Maar…. hoe moet dat plein er dan uit gaan zien? Hoe kom je dan tot een andere musical?

En hoe maak je die unieke talenten zichtbaar?

Bij co creatie gaan school en kunstenaar samen op weg vanuit een uitdaging waar een school voor staat.

De creatieve motor gaat aan! Een creatief proces volgt dat barst van de 21e eeuwse vaardigheden: kritisch denken, creativiteit, samenwerken… En prachtige resultaten volgen: door kinderen ontworpen schoolpleinen, anders-dan-anders-groep-8-musicals en talentenshows waar RTL een puntje aan kan zuigen: creaties die een blijvende indruk maken.

 

recente activiteiten
initiatief van