over BC&S

Bureau Cultuur & School? 

 

Bureau Cultuur & School denkt graag mee overeen programma dat past bij jouw school én bij jou: de motor van een rijke leeromgeving vol  kunst en cultuur! We ontwikkelen het culturele aanbod voor scholen in de wijde regio. Speciaal onderwijs inbegrepen! Het BC&S werkt nauw samen met de kunstdocenten van de Gruitpoort.

De workshops en projecten voldoen aan alle verwachtingen die je van hedendaagse kunsteducatie mag hebben:

  1. werken volgens de procesgerichte didactiek, geven aandacht aan de culturele competenties en maken gebruik van de SLO leerlijnen.
  2. aansluiting zoeken bij herkenbare thema’s in het onderwijs zodat kunsteducatie nooit “geïsoleerd” is.
  3. werken met inspirerende, professionele kunstdocenten* die naast doceren ook eigen werk (blijven) creëren.
  4. projecten worden uitstekend georganiseerd. Persoonlijk contact en heldere communicatie staan voorop.
  5. Scholen kunnen kiezen voor een kant en klaar aanbod of voor co-creatie.

In schooljaar 2020-2021 krijgen scholen via de Prestatie box € 11,87 per leerling van het rijk voor cultuureducatie. Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de Prestatie box besteden. Daarnaast zijn er ook nog landelijke regelingen voor extra budget, met name gericht op nascholing (matchingsregeling Cultuur met Kwaliteit, www.cultuurmijoost.nl)

TIP VOOR ICC’ers: Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan.

Klik op deze link voor de digitale folder: Cultuur en school 2020-2021

Namens Bureau Cultuur & School,

Wilma Strijbos 

CO-creatie

MEER VAN MINDER

 

In het advies van Platform Onderwijs 2032 wordt benadrukt dat kinderen niet leren door over van alles een beetje te leren, maar meer leren van minder. Een vluchtige kennismaking met veel onderwerpen is voor iedereen te veel en tegelijkertijd te weinig. Leerlingen leren beter wanneer dieper op onderwerpen wordt ingegaan en ze de mogelijkheid krijgen om nieuwe kennis te verbinden aan al opgedane kennis en de ideeën uit te breiden en te duiden.

 

Maar... hoe doe je dat, dieper en anders op onderwerpen ingaan? 

 

Het antwoord is simpel:

 

Zet de kracht van kunst- en cultuureducatie in, want kunst & cultuur + educatie = leren door, over en met kunst.

 

Daar draagt Bureau Cultuur & School aan bij! Hoe? Er zijn twee mogelijkheden: 

 

KANT & KLAAR
De onderwerpen uit het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' (SLO, Tule), hebben vaak al een vaste plek binnen het onderwijs. Daar sluiten we bij aan: onze kunstdocenten kunnen deze onderwerpen op een verassende, aanvullende manier vormgeven in inspirerende projecten. Zo maken onze kunstdocenten de leeromgeving direct rijker: kinderen mogen leren door te ontdekken, te spelen, te onderzoeken, te creëren en te reflecteren.

 

CO-CREATIE
Liever zelf een projet ontwikkelen? Bureau Cultuur & School selecteerde een bont gezelschap van kunstenaars die graag de uitdagingvan een co-creatie aangaan: co-creatie is een vorm van samenwerking tussen kunstenaars en kinderen waarbij dialoog, enthousiasme, daadkracht en zowel proces als resultaat voorop staan. De kunstenaars stellen zich graag in een vlog aan je voor op deze website. 

Kant en klaar aanbod

Alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd!

Omdat veel scholen tegenwoordig werken in thema's hebben we het workshop- en projectenaanbod onderverdeeld in vier domeinen uit het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' (SLO, Tule)

Dit levert prachtige onderwerpen op die kunstdocenten uitdagen om er een ander licht op te werpen.


DANS - MUZIEK - THEATER - BEELDEND - MEDIACREATIVITEIT - LITERATUUR - CULTUUR

En natuurlijk ook multidisciplinair!

recente activiteiten
initiatief van